Điện thoại: (028) 62684177 - Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 090 8265711

Bàn thờ thần tài BTTT 48x68 CXKC căm xe hộp rồng - MS:

Nhà sản xuất: Phương Thiên Lộc
€3390000,00
€2490000,00
Thông số sản phẩm
Kích thước W480 x H680 x D480
Loại gỗ Gỗ căm xe
Thẻ sản phẩm