Điện thoại: (028) 62684177 - Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 090 8265711

Bàn làm việc ván nhập BLV-102-OKAL-VXD - MS:

Nhà sản xuất: Phương Thiên Lộc
€990000,00
€790000,00
Thông số sản phẩm
Loại gỗ Ván OKAL nhập
Thẻ sản phẩm