Điện thoại: (028) 62684177 - Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 090 8265711

Kệ trưng bày

View as Grid List
Sort by
Display per page

Kệ siêu thị GST01

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.Mỗi bên có 4 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên. - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
Call 0908 265 711

Kệ siêu thị GST02

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường. Có 4 kệ để hàng(kể cả đáy và đợt)đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu: 342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
€2163150,00

Kệ siêu thị GST03

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
Có 5 đợt để hàng (kể cả đáy và đợt) đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu:342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
€2634995,00

Kệ siêu thị GST04

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.
Mỗi bên có 5 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên.
- Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
€3868370,00

Kệ siêu thị GST11

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
- Đợt đáy sâu: 442mm.
- Giá có 6 móc để treo xoong,chảo…(hoặc 3 giỏ thép dùng để những hàng nhẹ và khô như Mì ăn liền, quần áo ….) có thể di động để điều chỉnh khoảng cách mỗi móc treo hàng(hoặc giỏ thép).
Call 0908 265 711

Kệ siêu thị GST12

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt:
- Đợt đáy sâu: 442mm
- Giá có 12 móc để treo xoong,chảo…(hoặc 6 giỏ thép dùng để những hàng nhẹ và khô như Mì ăn liền, quần áo ….) có thể di động để điều chỉnh khoảng cách mỗi móc treo hàng(hoặc giỏ thép).
Call 0908 265 711